Odsłony: 260

W dniu 28 maja klasa V miała okazję wziąć udział w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej "Kino Szkoła". Podczas wydarzenia wysłuchaliśmy interesującej prelekcji na temat przemocy i znęcania się nad innymi pt. "Dlaczego jedni znęcają się na drugimi". Prelekcja była bardzo pouczająca i skłoniła nas do refleksji nad naszymi własnymi postawami wobec innych osób. Następnie mieliśmy okazję obejrzeć inspirujący film pt. "Serce Motyla", który opowiadał o pokonywaniu własnych strachów, odwadze oraz przełamywaniu barier międzyludzkich. Film ten mocno podkreślał, jak istotne jest poznanie drugiej osoby przed wydaniem osądu czy oceny. Ukazywał, że to nie zewnętrzne cechy, jak wygląd czy status społeczny, definiują nas jako ludzi, lecz nasze wnętrze i sposób, w jaki traktujemy innych. Udział w tym programie był dla nas niezwykle wartościowy, ponieważ uświadomił nam, jak istotne jest budowanie relacji opartych na szacunku, empatii i otwartości. Dowiedzieliśmy się, że każdy człowiek ma swoje własne przeżycia i historie, które wpływają na jego zachowanie i myślenie. Dzięki temu doświadczeniu zrozumieliśmy, jak istotne jest budowanie więzi międzyludzkich oraz szacunkowe traktowanie innych. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej "Kino Szkoła" pozwolił nam spojrzeć na świat z innej perspektywy i skłonił nas do refleksji nad naszymi postawami i relacjami z innymi.