Tu znajdziesz przydatne informację dla opiekunów i uczniów.

 

WPŁATY NA DOŻYWIANIE

– dokonujemy do piętnastego dnia każdego miesiąca, na KONTO

 

Nr konta: 33 1560 0013 2002 7775 1000 0002

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc opłaty oraz nazwę szkoły.

 

 

  KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY

 

 

 

RADA RODZICÓW

Przewodnicząca – Dominika Ranik
Zastępca przew. - Agnieszka Jędrusik
Skarbnik - Paulina Bucka

 

KONTO RADY RODZICÓW
05 1020 2498 0000 8502 0513 8955

 

Regulamin Rady Rodziców