HISTORIA NASZEJ SZKOŁY
Z ZAPISKÓW KRONIKI SZKOLNEJ

„Szkoła Powszechna powstała w Błędowie w 1918 roku po przybyciu do Błędowa nauczyciela Franciszka Roszkowskiego. Przed 1918r. byli nieliczni gospodarze, którzy umieli pisać i czytać. Oni to uczyli chętnych, którzy porą zimową pragnęli się czegoś nauczyć. Dopiero w 1918 roku nauczyciel Roszkowski zorganizował „systematyczną” naukę dzieci w Jednoklasowej Szkole Powszechnej. Nauka odbywała się w prywatnych domach u ob. Krzyśki, Staronia, Tylca, Pastuszki, Woźniczki oraz Płonki. Potem wybudowano mały budynek kryty słomą, w którym w jednej izbie odbywała się nauka.
W jednoizbowej szkole nauczyciel prowadził cztery oddziały. Gdy Franciszek Roszkowski poszedł na emeryturę, przybył pan Borowik z żoną. Żona uczyła młodsze dzieci, w izbie wynajętej w domu prywatnym, a nauczyciel uczył starsze dzieci w budynku gromadzkim. Dzięki staraniom pana Borowika
i miejscowej ludności wybudowano szkołę - barak drewniany, w którym były trzy izby lekcyjne, korytarz i kancelaria. Nadal były cztery oddziały: I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb i IVc. Uczniowie chodzili do szkoły 6 lat, kończąc 4 oddziały.
W latach 1936-1940 w Błędowie uczył pan Wacławczyk z żoną. Nauka była nieobowiązkowa, dzieci chodziły do szkoły przeważnie porę zimową, kiedy nie było prac polowych. W czasie okupacji w dalszym ciągu kierownikiem był pan Wacławczyk, który opuścił Błędów w drugim roku wojny. Na jego miejsce przybył pan Wolny, który uczył w czasie okupacji sam.
Po wojnie we wrześniu 1945 roku do szkoły w Błędowie zaczęły chodzić dzieci
z Łaz – ok. 3 km. do której tylko w połowie było doprowadzona szosa, od ob. Guzego do szkoły droga była piaszczysta (latem dzieci chodziły boso). W szkole - budynku drewnianym były dwa mieszkania dla nauczycieli. Lekcje odbywały się na dwie zmiany. Kierownikiem 7-klasowej szkoły był Jerzy Siemiaszko.
W pierwszych, powojennych latach wraz z nim uczyła pani Janina Wickiewicz, Antoni Bień (oraz jeden pan o niewiadomym nazwisku - był tylko parę miesięcy). Później przybyły nauczycielki: Jadwiga Ociepka, Leokadia Szymanek (Krzos), A. Czapik. Klasa 6 i 7 były łączone. W 1954 roku kierownik Siemiaszko wraz z panią Wickiewicz opuścił Błędów, a przybyła na jego miejsce pani Aleksandra Buczyńska. Na miejsce w/w nauczycielek przybyły nowe: Wiesława Szkulik, Mieczysława Pasternak, Eugeniusz Solarski.
W szkole było ciasno, warunki pracy były trudne, brak pomocy naukowych, sali gimnastycznej, pracowni, brak światła elektrycznego, wody (była tylko studnia). Ponieważ dzieci było dużo, uczyły się nawet na korytarzu. W roku szkolnym 1955/56 rozpoczęła pracę w szkole pani Janina Jeziorowska (Radzięta), a w roku szkolnym 1956/57 Maria Kucharczyk (Tylec) i Maria Wrońska (Ściążko). Liczba nauczycieli wynosiła 4. W 1957/58 powiększono liczbę nauczycieli do 5
i wtedy objęła posadę nauczycielki pani Zofia Ociepka (Krzyśko).
W roku szkolnym 1960/61 odeszła kierowniczka A. Buczyńska, a jej miejsce zajął pan Jacek Fijałkowski. W 1961/62 roku grono nauczycielskie powiększyło się o jedną osobę - przybyła pani Zofia Usarek. Grono nauczycielskie liczyło 6 osób. W 1967 roku szkołę 7-klasową zamieniono na 8-klasową i rocznik 1952 kończył 8 klasy szkoły podstawowej. Liczba uczniów przekraczała 200. W 1965 roku ukończono budowę nowej szkoły, w której dzieci rozpoczęły naukę. Jest to budynek jednopiętrowy o 5 izbach lekcyjnych ze świetlicą, kuchnią, salą gimnastyczną, pracownią fizyczno-chemiczną i pracownią zajęć praktyczno – technicznych.
W budynku szkolnym są też mieszkania dla nauczycieli. Z roku na rok zwiększa się ilość pomocy naukowych. Zwiększyła się również liczba nauczycieli z 6-8. Pracowała tu pani Czesława Tomczyk (Wasilewska) a po jej odejściu pani Maria Golec.
Obecnie dyrektorem szkoły jest Jacek Fijałkowski.
Nauczycielami:
- Janina Radzięta
- Maria tylec
- Maria Ściążko
- Zofia Krzyśko
- Zofia Usarek
- Krystyna Liberska
- Halina Ślęzak (Koziak)
W roku 1978 szkoła liczy 142 uczniów.
Od 1972 roku przy szkole istnieje Przedszkole, do którego chodzą dzieci w wieku 3 i 6 lat.”.

Wpisu dokonano dnia 18 maja 1978 roku na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez harcerzy z mieszkańcami Błędowa.

„…w roku 1978/79 szkoła przystąpi do realizacji programu 10 letniej szkoły. Następują zmiany w gronie pedagogicznym, które ciągle się zwiększa. W roku szkolnym 1979/80 pracę w szkole podejmuje pan Władysław Wojdas, w rok później pani Marianna Kokot. W roku szkolnym 1983/84 pracę podejmuje pani Krystyna Pastuszka i Lucyna Usarek. Przez rok szkolny 1984/85 pracowała pani Zofia Skorupa. W roku 1984 przechodzi na emeryturę pan Wł. Wojdas, w roku 1985 pani J. Radzięta, M. Ściążko i pani Z. Krzyśko – pozostają w pracy, ucząc w wymiarze ½ etatu. Na ich miejsce w roku szkolnym 1985/86 pracę podejmują pani Wacława Kozłowska,, pani Grażyna Rosikoń, pani Alicja Rudy (biblioteka) oraz pan Jacek Kaczmarek. W roku 1986 na emeryturę przechodzi dyrektor szkoły Jacek Fijałkowski i pani Maria Tylec. Funkcję dyrektora szkoły przejmuje pani mgr Halina Koziak. W roku szkolnym 1986/87 pracę podejmuje pani Bożena Staroń.
W roku szkolnym 1987/88 grono pedagogiczne liczy 18 osób – są to:
- Mgr Halina Koziak – dyrektor szkoły
- Mgr Joanna Chmielarska
- Marianna Kokot
- Jacek Kaczmarek
- Wacława Kozłowska
- Krystyna Liberska
- Krystyna Pastuszka
- Grażyna Rosikoń
- Bożena Staroń
- Lucyna Usarek
- Zofia Usarek
- Pracują nadal nauczyciele – emeryci:
- Jacek Fijałkowski
- Zofia Krzyśko
- Janina Radzięta
- Maria Ściążko
- Maria Tylec
- Władysław Wojdas
- Alicja Rudy
W szkole uczy się 248 uczniów w 10 oddziałach.”

Wpisu dokonano w październiku 1987r.

Kierownictwo szkoły w latach jej istnienia

Antoni Roszkowski  1919-1926
Janina Mądrzykówna   1926-1928
Stefan Wacławik  1928-1929
Bolesław Borowik 1929-1937
Marian Wacławczyk 1937-1941
Jerzy Wolny  1941-1944
Jerzy Siemaszko 1944-1954
Aleksandra Buczyńska  1954-1961
Jacek Fijałkowski  1961-1986
Halina Koziak 1986-1998
Lucyna Usarek  1998-2006
Jolanta Oczadły  2006-2016
Jolanta Matuszczyk 2016-nadal

Na podstawie książki Kazimierza Woźniczki
„Dąbrowa Górnicza – Błędów”

PATRON NASZEJ SZKOŁY

Od 18 XI 1988 r. naszym patronem jest Bolesław Prus, a właściwie Aleksander Głowacki (1847 – 1912) - wybitny publicysta, nowelista i powieściopisarz przełomu XIX i XX wieku. Jego twórczość na stałe zagościła w kanonie szkolnych lektur. Szacunek do wiedzy i zainteresowanie naukami ścisłymi towarzyszyły mu do końca życia, podobnie jak potrzeba samokształcenia.
Prus był pisarzem niezwykle zaangażowanym w życie publiczne, wrażliwym na losy biednych i pokrzywdzonych. Jego bardzo intensywnej pracy dziennikarskiej i pisarskiej towarzyszyła skuteczna działalność społeczna, gdyż pisarz angażował się w różnorodne akcje dobroczynne. W swoim testamencie ufundował stypendia dla utalentowanych dzieci pochodzących z ubogich wiejskich rodzin. Napis „SERCE SERC” wyryty na grobie pisarza stał się wyrazem uznania dla jego działań opierających się na głębokiej miłości do człowieka.

ROZBUDOWA SZKOŁY
22 listopada 2019 roku – ten dzień na długo zapadnie w pamięci szkolnej społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej-Błędowie. Miało wówczas miejsce uroczyste otwarcie dobudowanego skrzydła szkoły. W ramach inwestycji powstała nowa sala gimnastyczna z całym zapleczem, biblioteka, szatnia ogólna, dwie pracownie (fizyczna i chemiczna) z zapleczami, toalety, pomieszczenia gospodarcze, sekretariat i gabinet dyrektora. Teren wokół szkoły został zagospodarowany. Powstało wielofunkcyjne boisko z bieżnią i skocznią oraz przedszkolny plac zabaw. Szkoła zmieniła swój wizerunek zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz, a nowa rzeczywistość przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Mamy nadzieję, że nowe otoczenie pomoże nam odnosić kolejne sukcesy zarówno dydaktyczne jak i sportowe. Te zmiany to dla nas podziw, szczęście
i duma – podkreślała Jolanta Matuszczyk, dyrektor ZSP 1 w Błędowie.

Stulecie szkoły
Do obchodów okrągłej rocznicy urodzin naszej szkoły przygotowywaliśmy się niezwykle starannie, gdyż ranga tego wydarzenia była wyjątkowa. Przeglądanie kronik, szlifowanie scenariusza uroczystości, zamawianie pamiątkowych tarcz szkolnych, przygotowywanie prezentacji, zapraszanie licznych gości – dopinanie wszystkich szczegółów było mozolne i zajęło kilka miesięcy. Huczne obchody stulecia naszej szkoły zostały zaplanowane na 22 maja 2020 r., lecz niestety pokrzyżowała je pandemia.
Okrągłą rocznicę uczciliśmy symbolicznie, eksponując na budynku szkolnym pamiątkowy baner. Na honorowym miejscu spoczęło również popiersie patrona szkoły wykonane przez młodego artystę, naszego absolwenta - Bartosza Sandeckiego.
Obecna społeczność szkolna stanowi kolejne ogniwo łączące piękną przeszłość z obiecującą przyszłością Szkoły Podstawowej nr 27 w Dąbrowie Górniczej.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 1

mgr Jolanta Matuszczyk

Nauczyciel zastępujący dyrektora szkoły podczas jego nieobecności - mgr Beata Bucka


GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27

WYCHOWAWCY I DRUDZY WYCHOWAWCY
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

Klasa I - wychowawca - mgr Elżbieta Porc

II - wychowawca - mgr Monika Muniowska

Klasa II - wychowawca - mgr Justyna Wojdała

II - wychowawca - Monika Bierońska

Klasa III - wychowawca - mgr Jolanta Bień

II - wychowawca - mgr Małgorzata Skrzelowska

Klasa IV - wychowawca - mgr Agnieszka Czerwińska

II - wychowawca - mgr Violetta Strzelecka

Klasa V - wychowawca - mgr Beata Bucka

II - wychowawca - mgr Beata Wiszniewska

Klasa VI - wychowawca - mgr Paweł Opiłka

II - wychowawca - mgr Joanna Staroń

Klasa VII - wychowawca - mgr Olga Lipecka

II - wychowawca - mgr Ilona ŁonakEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

mgr Justyna Wojdała
mgr Jolanta Bień
mgr Elżbieta Porc

JĘZYK POLSKI:
mgr Ilona Łonak
mgr Małgorzata Skrzelowska


HISTORIA, WOS:
mgr Olga Lipecka

JĘZYK ANGIELSKI:
mgr Joanna Staroń


JĘZYK NIEMIECKI:
mgr Ilona Zalewska

MATEMATYKA:
mgr Violetta Strzelecka

PRZYRODA:
mgr Beata Bucka

BIOLOGIA, GEOGRAFIA, CHEMIA:
mgr Beata Bucka

FIZYKA:
mgr Violetta Strzelecka


PLASTYKA:
mgr Agnieszka Czerwińska

MUZYKA:
mgr Justyna Wojdała

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE:
mgr Beata Wiszniewska

INFORMATYKA:
mgr Beata Wiszniewska

ZAJĘCIA TECHNICZNE, TECHNIKA:
mgr Beata Wiszniewska

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
mgr Jolanta Matuszczyk
mgr Paweł Opiłka

RELIGIA:
ks. mgr Bronisław Waksmundzki
mgr Beata Wiszniewska

DORADZTWO ZAWODOWE:
mgr Monika Bierońska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:
mgr Iwona Deja

BIBLIOTEKA:
mgr Małgorzata Skrzelowska

ŚWIETLICA:
mgr Agnieszka Czerwińska
mgr Małgorzata Skrzelowska
mgr Beata Bucka
mgr Beata Wiszniewska
mgr Paweł Opiłka
mgr Iwona Deja
mgr Monika Bierońska

 


 


SPECJALIŚCI:

PEDAGOG:
mgr Monika Muniowska

PEDAGOG SPECJALNY:
mgr Małgorzata Wójcik - Czapla

PSYCHOLOG:
mgr Katarzyna Pawłowska 

TERAPIA PEDAGOGICZNA:
mgr Agnieszka Czerwińska

LOGOPEDA:
mgr Małgorzata Wójcik - Czapla

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE:
mgr Monika Bierońska
mgr Jolanta Bień


RADA RODZICÓW:
Przewodnicząca – Dominika Ranik
Zastępca  - Agnieszka Jędrusik 
Skarbnik - Paulina Bucka


SAMORZĄD SZKOLNY:
Przewodnicząca - Marcel Ciepał
Zastępca - Zuzanna Woźniczka
Albert Smędzik
Martyna MoszczyńskaOPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
mgr Monika Muniowska
mgr Agnieszka Czerwińska