Odsłony: 3191

 

WPŁATY NA DOŻYWIANIE

– dokonujemy do piętnastego dnia każdego miesiąca, na KONTO

 

Nr konta: 33 1560 0013 2002 7775 1000 0002

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc opłaty oraz nazwę szkoły.

 

 

  KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY