Odsłony: 10794

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 1

mgr Jolanta Matuszczyk

Nauczyciel zastępujący dyrektora szkoły podczas jego nieobecności - mgr Beata Bucka


GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27

WYCHOWAWCY I DRUDZY WYCHOWAWCY
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

Klasa I - wychowawca - mgr Elżbieta Porc

II - wychowawca - mgr Monika Muniowska

Klasa II - wychowawca - mgr Justyna Wojdała

II - wychowawca - Monika Bierońska

Klasa III - wychowawca - mgr Jolanta Bień

II - wychowawca - mgr Małgorzata Skrzelowska

Klasa IV - wychowawca - mgr Agnieszka Czerwińska

II - wychowawca - mgr Violetta Strzelecka

Klasa V - wychowawca - mgr Beata Bucka

II - wychowawca - mgr Beata Wiszniewska

Klasa VI - wychowawca - mgr Paweł Opiłka

II - wychowawca - mgr Joanna Staroń

Klasa VII - wychowawca - mgr Olga Lipecka

II - wychowawca - mgr Ilona ŁonakEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

mgr Justyna Wojdała
mgr Jolanta Bień
mgr Elżbieta Porc

JĘZYK POLSKI:
mgr Ilona Łonak
mgr Małgorzata Skrzelowska


HISTORIA, WOS:
mgr Olga Lipecka

JĘZYK ANGIELSKI:
mgr Joanna Staroń


JĘZYK NIEMIECKI:
mgr Ilona Zalewska

MATEMATYKA:
mgr Violetta Strzelecka

PRZYRODA:
mgr Beata Bucka

BIOLOGIA, GEOGRAFIA, CHEMIA:
mgr Beata Bucka

FIZYKA:
mgr Violetta Strzelecka


PLASTYKA:
mgr Agnieszka Czerwińska

MUZYKA:
mgr Justyna Wojdała

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE:
mgr Beata Wiszniewska

INFORMATYKA:
mgr Beata Wiszniewska

ZAJĘCIA TECHNICZNE, TECHNIKA:
mgr Beata Wiszniewska

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
mgr Jolanta Matuszczyk
mgr Paweł Opiłka

RELIGIA:
ks. mgr Bronisław Waksmundzki
mgr Beata Wiszniewska

DORADZTWO ZAWODOWE:
mgr Monika Bierońska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:
mgr Iwona Deja

BIBLIOTEKA:
mgr Małgorzata Skrzelowska

ŚWIETLICA:
mgr Agnieszka Czerwińska
mgr Małgorzata Skrzelowska
mgr Beata Bucka
mgr Beata Wiszniewska
mgr Paweł Opiłka
mgr Iwona Deja
mgr Monika Bierońska

 


 


SPECJALIŚCI:

PEDAGOG:
mgr Monika Muniowska

PEDAGOG SPECJALNY:
mgr Małgorzata Wójcik - Czapla

PSYCHOLOG:
mgr Katarzyna Pawłowska 

TERAPIA PEDAGOGICZNA:
mgr Agnieszka Czerwińska

LOGOPEDA:
mgr Małgorzata Wójcik - Czapla

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE:
mgr Monika Bierońska
mgr Jolanta Bień


RADA RODZICÓW:
Przewodnicząca – Dominika Ranik
Zastępca  - Agnieszka Jędrusik 
Skarbnik - Paulina Bucka


SAMORZĄD SZKOLNY:
Przewodnicząca - Marcel Ciepał
Zastępca - Zuzanna Woźniczka
Albert Smędzik
Martyna MoszczyńskaOPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
mgr Monika Muniowska
mgr Agnieszka Czerwińska