Dziennik Elektroniczny

To wygodne narzędzie do komunikacji pomiędzy uczniem, rodzicem i nauczycielem.

Historia

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej placówki edukacyjnej.

Galeria

Wydarzenia z życia szkoły zapisane na fotografiach.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z numerem (0048) 32 260 74 19 (w godzinach 7:00-15:00)

W dniu 8 marca 2021 roku, z okazji Dnia Kobiet, uczniowie klasy IV wybrali się na wycieczkę do kina Helios w Dąbrowie Górniczej. Naszym celem było obejrzenie filmu pt. "Cudowny chłopak 2". Po dotarciu na miejsce, wszyscy z niecierpliwością weszliśmy do kina i zajęliśmy wygodne miejsca. Film rozpoczął się i od razu wciągnął nas w świat magii i przygód. Fabuła opowiadała o młodym chłopaku, który odkrył w sobie nadzwyczajne zdolności i walczył ze złem, aby ocalić świat. Akcja, efekty specjalne i emocje nie pozwalały nam oderwać się od ekranu. Bardzo podobał nam się klimat filmu oraz przesłanie, jakie niosła historia głównego bohatera. Po zakończeniu seansu wszyscy byliśmy zachwyceni filmem z ogromną radością wróciliśmy do szkoły.

W dniu 29 lutego podczas wizyty w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, uczniowie kl. IV – VII mieli okazję zobaczyć sztukę teatralną pt. "Serce z Internetu. Czy można znaleźć przyjaźń w sieci", poruszającą tematykę bezpiecznego korzystania z Internetu oraz znalezienia prawdziwej przyjaźni w sieci. Sztuka skłoniła uczniów do refleksji nad swoim zachowaniem w Internecie oraz do świadomego korzystania z dostępnych narzędzi. Całość działania miała na celu podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet, a także pokazanie im, że można znaleźć prawdziwą przyjaźń w sieci, jeśli korzysta się z niej odpowiedzialnie i ostrożnie.

Na lekcjach informatyki uczniowie dowiedzieli się, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci. Przede wszystkim zwrócono uwagę na konieczność korzystania z silnych haseł i regularnego ich zmieniania. Uczniowie również omówili znaczenie oprogramowania antywirusowego i firewalla w ochronie swoich urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem. Podczas zajęć, słuchali również słuchowisk, które przedstawiały różne sytuacje związane z bezpieczeństwem w Internecie. Na podstawie tych przykładów uczniowie dyskutowali o tym, jak można unikać pułapek i potencjalnych zagrożeń online. Lekcje informatyki w lutym były również okazją do przypomnienia o cyberprzemocy i wskazania, jak można ją zwalczać. Uczniowie zostali zachęceni do znajdywania odpowiednich rozwiązań w przypadku zaobserwowania takiego zachowania w sieci. Odkryli, że zgłaszanie takich incydentów nauczycielom lub rodzicom jest bardzo ważne w celu ochrony siebie i innych przed negatywnymi skutkami cyberprzemocy. Wszystkie te działania miały na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpieczeństwa w sieci oraz przekazanie im praktycznych wskazówek, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w Internecie. Dzięki tym lekcjom, uczniowie są teraz bardziej świadomi zagrożeń online i są gotowi do podejmowania odpowiednich działań w celu ochrony siebie i innych.

 

4 marca rozpocznie się nabór do dąbrowskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Potrwa do 13 marca, a niezłożenie wniosku w tym terminie sprawi, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/ Ze szczegółowymi informacjami o zasadach i kryteriach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych można zapoznać się na stronie https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

Rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej będą mogli wskazać w systemie rekrutacyjnym maksymalnie trzy placówki w preferowanej przez siebie kolejności. Co ważne, wypełniony elektronicznie wniosek po podpisaniu należy przekazać tylko do placówki tzw. pierwszego wyboru, czyli wskazanej w karcie jako pierwszej.Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą wypełnić wniosek w przedszkolu, które traktują jako pierwszy wybór.

W elektronicznej rekrutacji nie biorą udziału rodzice i opiekunowie dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenie specjalnego. Z takim orzeczeniem – wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną – należy zgłosić się do: Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi lub Przedszkola Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. 

W dniu 22 lutego podczas targów uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół średnich. Mogli także dowiedzieć się więcej o różnych zawodach i możliwościach rozwoju zawodowego. Ponadto, odbyły się liczne prezentacje, warsztaty i spotkania z przedstawicielami różnych placówek edukacyjnych.

Wśród gości specjalnych targów znajdowali się także Włodarze naszego miasta, którzy udzielali rad i odpowiedzi na pytania dotyczące edukacji oraz perspektyw zawodowych w lokalnym środowisku. Dla uczniów był to nie tylko czas na zdobycie informacji, ale także na nawiązanie kontaktów i budowanie relacji z przedstawicielami instytucji edukacyjnych.

Targi Edukacyjne okazały się być bardzo owocne i pomocne dla uczniów z klasy 7, którzy dzięki nim mogli lepiej zrozumieć swoje możliwości edukacyjne i zawodowe.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dąbrowie Górniczej

ul. Żołnierska 188
42-525 Dąbrowa Górnicza

e-mail

zsp1@edu.dabrowa-gornicza.pl

Telefon

(0048) 32 260 74 19 (w godzinach 7:30-15:30)