Dziennik Elektroniczny

To wygodne narzędzie do komunikacji pomiędzy uczniem, rodzicem i nauczycielem.

Historia

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej placówki edukacyjnej.

Galeria

Wydarzenia z życia szkoły zapisane na fotografiach.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z numerem (0048) 32 260 74 19 (w godzinach 7:00-15:00)

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,
jeśli wasze dziecko jest kandydatem do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku/zgłoszenia rekrutacyjnego w formie elektronicznej.

 

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2017), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2024 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych rozpocznie się  25 marca 2024 r.,  a zakończy 19 kwietnia 2024 r. o godzinie 15.00

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl 

 1. Podczas wypełniania formularza szkoła obwodowa dodaje się automatycznie na podstawie wpisanego w systemie adresu dziecka,
 2. Jeżeli rodzic wybierze w formularzu tylko szkołę obwodową, to na końcu wydrukuje się "Zgłoszenie",
 3. Jeżeli rodzic doda w formularzu dodatkowe placówki spoza obwodu to na końcu wydrukuje się "Wniosek",
 4. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zadeklarować wybór maksymalnie 2 szkół spoza obwodu. Należy ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest dla nas najważniejszy. Szkoła ta będzie nazywana szkołą pierwszego wyboru. Rodzice wypełniają wniosek elektronicznie, drukują go i podpisują, a następnie przekazują do szkoły,
 5. Szkoła obwodowa jest w takim wniosku zawsze na końcu listy wybranych placówek,
 6. Na jednym wydruku mogą być umieszczone szkoły spoza obwodu oraz szkoła z obwodu,
 7. Rodzice/opiekunowie prawni nie muszą spełniać żadnych kryteriów do szkoły obwodowej – dziecko będzie przyjęte z urzędu,
 8. W przypadku kandydowania do szkoły spoza obwodu do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oświadczenia będą dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem będzie można je wypełnić i wydrukować.

 DOKUMENTY I SPOSÓB ICH ZŁOŻENIA

 ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie do szkoły obwodowej, wypełnione za pośrednictwem strony internetowej https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl rodzice /prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują zgłoszenie do szkoły obwodowej w wybrany przez siebie sposób:

 • osobiście składając w sekretariacie szkoły,
 • skanując i przesyłając drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły obwodowej.

 WNIOSEK

Wniosek rekrutacyjny w przypadku wyboru szkoły spoza obwodu wypełniony za pośrednictwem strony internetowej https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują do szkoły pierwszego wyboru. Mogą to zrobić:

 • osobiście składając w sekretariacie szkoły,
 • skanując wniosek wraz z załącznikami i przesyłając drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły pierwszego wyboru.

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 10 maja 2024 r. do godz. 12:00

 

 

Dnia 22 marca w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Wody pod hasłem "Woda dla Pokoju". W ramach tego wyjątkowego dnia, uczniowie klasy VII przygotowali montaż słowno-muzyczny, który został zaprezentowany podczas szkolnego apelu. Montaż ten skupiał się na temacie świadomego oszczędzania wody oraz konieczności dbania o nasze zasoby wodne. Uczniowie przypominali o tym, jak ważne jest oszczędzanie wody oraz jakie konsekwencje może mieć jej nadmierny i nieodpowiedzialny użytek. Przekazali także informacje na temat sposobów, dzięki którym każdy z nas może przyczynić się do oszczędzania wody w codziennym życiu. Podczas apelu wszyscy uczniowie, aby oddać hołd temu ważnemu wydarzeniu, przyszli do szkoły ubrani na niebiesko - kolor symbolizujący wodę. Dzięki temu stworzyliśmy jednolitą atmosferę podkreślającą znaczenie tego dnia.

Światowy Dzień Wody w naszej szkole był okazją do refleksji nad tym, jak ważne jest dbanie o zasoby wodne oraz jakie działania możemy podjąć, aby chronić nasze środowisko. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli, udało nam się przekazać istotne informacje oraz podkreślić znaczenie wody dla pokoju i ochrony środowiska. Mam nadzieję, że ta świadomość zostanie utrwalona w naszej społeczności szkolnej na długo.

Pierwszy dzień wiosny jak powszechnie wiadomo to Dzień Wagarowicza, w naszej szkole nikt nawet nie myślał aby opuścić mury szkoły, ponieważ w tym dniu tradycją naszej szkoły jest organizacja Dnia Samorządności Uczniowskiej. Najstarsi w szkole uczniowie wcielają się w rolę nauczycieli i pracowników szkoły, zabawa jest przednia. Młodsi uczniowie z niecierpliwością czekają cały rok na ten dzień i moment aż do klasy wkroczą ich starsi koledzy w roli nauczycieli. Tuż po godzinie 8.00 gdy wybrzmiał szkolny dzwonek Pani dyrektor Jolanta Matuszczyk przekazała symboliczny klucz do szkoły na ręce uczniów klasy 7. I się zaczęło:):):) Dzień upłynął w bardzo radosnej atmosferze. Siódma klasa spisała się na medal, a to dopiero przymiarka przed tym co będzie w przyszłym roku gdy będą w ósmej klasie. Już nie możemy się doczekać.

 

Dzień świętego Patryka jest jednym z najbardziej popularnych "zielonych" świąt na świecie. Głównym symbolem tego dnia jest liść trójlistnej koniczyny. W naszej szkole 15 marca z tej okazji dzieci na świetlicy wykonały kotyliony z motywem Zielonego Skrzata - Leprikona oraz koniczynki, które posłużyły do dekoracji. Samorząd Uczniowski we współpracy z Radą Rodziców zorganizował Kiermasz Muffinkowy, na którym królowały różnorodnie zdobione, smakowite BABECZKI. Uczniowie oraz nauczyciele przybyli do szkoły w zielonych strojach. Zorganizowana została również wystawa zawierająca informacje  na temat Irlandii oraz jej patrona - Św. Patryka. Legenda głosi, że sprowadził on chrześcijaństwo na wyspę, spopularyzował koniczynę i uwolnił Irlandię od węży. 

To był naprawdę SMACZNY, ZIELONY I WESOŁY DZIEŃ, który na długo zapisze się w naszej pamięci.

W dniu 14 marca uczniowie klas 5, 6 i 7 brali udział w zajęciach ekologicznych pt. Budzenie świstaka. Zajęcia prowadził edukator edukacyjny z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się o środowisku życia świstaka oraz o jego roli w ekosystemie. Edukator przekazał interesujące informacje na temat gatunku oraz sposobów ochrony go. Uczniowie mieli również okazję obserwować świstaka w naturalnym środowisku, co wzbudziło ich zainteresowanie i ciekawość. Przez całe zajęcia panowała przyjazna atmosfera, a uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji i zadawali wiele pytań. Zajęcia z pewnością poszerzyły ich wiedzę na temat ochrony środowiska i znaczenia zachowania równowagi w przyrodzie. Ogólnie zajęcia były bardzo pouczające i ciekawe, uczniowie chętnie uczestniczyliby w podobnych spotkaniach w przyszłości. Dzięki temu doświadczeniu mogli oni lepiej zrozumieć istotę dbania o środowisko i jego mieszkańców.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dąbrowie Górniczej

ul. Żołnierska 188
42-525 Dąbrowa Górnicza

e-mail

zsp1@edu.dabrowa-gornicza.pl

Telefon

(0048) 32 260 74 19 (w godzinach 7:30-15:30)