Dziennik Elektroniczny

To wygodne narzędzie do komunikacji pomiędzy uczniem, rodzicem i nauczycielem.

Historia

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej placówki edukacyjnej.

Galeria

Wydarzenia z życia szkoły zapisane na fotografiach.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z numerem (0048) 32 260 74 19 (w godzinach 7:00-15:00)

W ramach lekcji WF klasa VII wybrała się na spacer do pobliskiego lasu. Na początku wszyscy uczniowie zebrali się na placu szkolnym, gdzie nauczyciel przedstawił plan trasy i zasady bezpieczeństwa podczas wędrówki. Następnie ruszyliśmy w drogę, idąc ścieżką w lesie. Podczas spaceru mieliśmy okazję podziwiać piękną przyrodę, słuchać śpiewu ptaków i wąchać świeże powietrze. Uczniowie mieli również okazję zbadać różne rośliny i owady, co było bardzo interesujące i edukacyjne. Wizyta w lesie była nie tylko świetną formą aktywności fizycznej, ale także doskonałą okazją do poznania przyrody i zrozumienia jej znaczenia dla naszego życia. Mamy nadzieję, że podobne lekcje będą się powtarzać, ponieważ była to naprawdę fantastyczna przygoda!

Takie lekcje na łonie natury są bardzo wartościowe laughing klasa VII DZIĘKUJE za wspaniałą atmosferę i fajne rozmowy.

Ależ pięknie jest w BŁĘDOWIE. Wspaniałe miejsce do nauki i życia laughing

Podczas szkolnego apelu z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, uczniowie klasy V zaprezentowali program artystyczny, w którym przedstawili tradycje i zwyczaje związane z obchodami Wielkiej Nocy. Na scenie pojawiły się również uczniowie klasy II oraz zespół taneczny. Uczniowie opowiedzieli o symbolice pokarmów wielkanocnych, takich jak jajka czy baranek, oraz tradycji święcenia świątecznego koszyka. Przedstawili także tradycyjne gry i zabawy wielkanocne, które sprawiają radość i integrują rodzinę podczas tych wyjątkowych świąt. Na zakończenie programu, uczniowie z klasy V złożyli życzenia Wesołych Świąt wszystkim zebranym na apelu. Do życzeń dołączyła się Pani dyrektor Jolanta Matuszczyk życząc wszystkim obfitych świątecznych potraw, radosnych spotkań w gronie rodziny oraz odpoczynku i wypoczynku. Podziękowała także wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszego apelu. Wszyscy opuściliśmy salę pełni radości i optymizmu, gotowi do świętowania i zbliżającego się odpoczynku. Wesołych Świąt! Nastrojowa muzyka oraz uroczysta oprawa wspaniale oddały atmosferę nadchodzących świąt. Cała społeczność szkolna wyszła z sali pełna radości i gotowa do świętowania. Apel wielkanocny był doskonałą okazją do podtrzymania tradycji i dzielenia się radością nadchodzących świąt z całym środowiskiem szkolnym.

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,
jeśli wasze dziecko jest kandydatem do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku/zgłoszenia rekrutacyjnego w formie elektronicznej.

 

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2017), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2024 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych rozpocznie się  25 marca 2024 r.,  a zakończy 19 kwietnia 2024 r. o godzinie 15.00

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl 

 1. Podczas wypełniania formularza szkoła obwodowa dodaje się automatycznie na podstawie wpisanego w systemie adresu dziecka,
 2. Jeżeli rodzic wybierze w formularzu tylko szkołę obwodową, to na końcu wydrukuje się "Zgłoszenie",
 3. Jeżeli rodzic doda w formularzu dodatkowe placówki spoza obwodu to na końcu wydrukuje się "Wniosek",
 4. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zadeklarować wybór maksymalnie 2 szkół spoza obwodu. Należy ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest dla nas najważniejszy. Szkoła ta będzie nazywana szkołą pierwszego wyboru. Rodzice wypełniają wniosek elektronicznie, drukują go i podpisują, a następnie przekazują do szkoły,
 5. Szkoła obwodowa jest w takim wniosku zawsze na końcu listy wybranych placówek,
 6. Na jednym wydruku mogą być umieszczone szkoły spoza obwodu oraz szkoła z obwodu,
 7. Rodzice/opiekunowie prawni nie muszą spełniać żadnych kryteriów do szkoły obwodowej – dziecko będzie przyjęte z urzędu,
 8. W przypadku kandydowania do szkoły spoza obwodu do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oświadczenia będą dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem będzie można je wypełnić i wydrukować.

 DOKUMENTY I SPOSÓB ICH ZŁOŻENIA

 ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie do szkoły obwodowej, wypełnione za pośrednictwem strony internetowej https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl rodzice /prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują zgłoszenie do szkoły obwodowej w wybrany przez siebie sposób:

 • osobiście składając w sekretariacie szkoły,
 • skanując i przesyłając drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły obwodowej.

 WNIOSEK

Wniosek rekrutacyjny w przypadku wyboru szkoły spoza obwodu wypełniony za pośrednictwem strony internetowej https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują do szkoły pierwszego wyboru. Mogą to zrobić:

 • osobiście składając w sekretariacie szkoły,
 • skanując wniosek wraz z załącznikami i przesyłając drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły pierwszego wyboru.

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 10 maja 2024 r. do godz. 12:00

 

 

Dnia 22 marca w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Wody pod hasłem "Woda dla Pokoju". W ramach tego wyjątkowego dnia, uczniowie klasy VII przygotowali montaż słowno-muzyczny, który został zaprezentowany podczas szkolnego apelu. Montaż ten skupiał się na temacie świadomego oszczędzania wody oraz konieczności dbania o nasze zasoby wodne. Uczniowie przypominali o tym, jak ważne jest oszczędzanie wody oraz jakie konsekwencje może mieć jej nadmierny i nieodpowiedzialny użytek. Przekazali także informacje na temat sposobów, dzięki którym każdy z nas może przyczynić się do oszczędzania wody w codziennym życiu. Podczas apelu wszyscy uczniowie, aby oddać hołd temu ważnemu wydarzeniu, przyszli do szkoły ubrani na niebiesko - kolor symbolizujący wodę. Dzięki temu stworzyliśmy jednolitą atmosferę podkreślającą znaczenie tego dnia.

Światowy Dzień Wody w naszej szkole był okazją do refleksji nad tym, jak ważne jest dbanie o zasoby wodne oraz jakie działania możemy podjąć, aby chronić nasze środowisko. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli, udało nam się przekazać istotne informacje oraz podkreślić znaczenie wody dla pokoju i ochrony środowiska. Mam nadzieję, że ta świadomość zostanie utrwalona w naszej społeczności szkolnej na długo.

Pierwszy dzień wiosny jak powszechnie wiadomo to Dzień Wagarowicza, w naszej szkole nikt nawet nie myślał aby opuścić mury szkoły, ponieważ w tym dniu tradycją naszej szkoły jest organizacja Dnia Samorządności Uczniowskiej. Najstarsi w szkole uczniowie wcielają się w rolę nauczycieli i pracowników szkoły, zabawa jest przednia. Młodsi uczniowie z niecierpliwością czekają cały rok na ten dzień i moment aż do klasy wkroczą ich starsi koledzy w roli nauczycieli. Tuż po godzinie 8.00 gdy wybrzmiał szkolny dzwonek Pani dyrektor Jolanta Matuszczyk przekazała symboliczny klucz do szkoły na ręce uczniów klasy 7. I się zaczęło:):):) Dzień upłynął w bardzo radosnej atmosferze. Siódma klasa spisała się na medal, a to dopiero przymiarka przed tym co będzie w przyszłym roku gdy będą w ósmej klasie. Już nie możemy się doczekać.

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dąbrowie Górniczej

ul. Żołnierska 188
42-525 Dąbrowa Górnicza

e-mail

zsp1@edu.dabrowa-gornicza.pl

Telefon

(0048) 32 260 74 19 (w godzinach 7:30-15:30)