Odsłony: 357

W dniu 5 kwietnia 2024 roku odbyło się spotkanie z Radną Sejmiku Województwa Śląskiego Panią Katarzyną Stachowicz, podczas którego zostały przekazane fantomy dla naszej szkoły. Radna podkreśliła wagę edukacji zdrowotnej i bezpieczeństwa uczniów, dlatego postanowiła ufundować fantomy, które będą służyć naszym uczniom do nauki udzielania pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom. Fantomy zostały przyjęte z ogromną radością przez członków Samorządu Uczniowskiego, którzy obiecali wykorzystać je odpowiednio i przekazać wiedzę o pierwszej pomocy innym uczniom. Radna podziękowała z uśmiechem za zaangażowanie i przyjęcie daru, życząc wszystkim owocnej nauki i bezpiecznych zajęć szkolnych.

Dziękujemy Pani Katarzynie Stachowicz, Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego za wsparcie i zaangażowanie w edukację naszych uczniów oraz za podarowane fantomy, które na pewno posłużą do podnoszenia umiejętności naszej społeczności szkolnej.

Zdjęcia wykonano przy użyciu sprzętu pozyskanego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.