Odsłony: 549

W dniu 22 lutego podczas targów uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół średnich. Mogli także dowiedzieć się więcej o różnych zawodach i możliwościach rozwoju zawodowego. Ponadto, odbyły się liczne prezentacje, warsztaty i spotkania z przedstawicielami różnych placówek edukacyjnych.

Wśród gości specjalnych targów znajdowali się także Włodarze naszego miasta, którzy udzielali rad i odpowiedzi na pytania dotyczące edukacji oraz perspektyw zawodowych w lokalnym środowisku. Dla uczniów był to nie tylko czas na zdobycie informacji, ale także na nawiązanie kontaktów i budowanie relacji z przedstawicielami instytucji edukacyjnych.

Targi Edukacyjne okazały się być bardzo owocne i pomocne dla uczniów z klasy 7, którzy dzięki nim mogli lepiej zrozumieć swoje możliwości edukacyjne i zawodowe.