Odsłony: 496

Corocznie 21 lutego pamiętamy o Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego, który jako święto zainicjowane przez UNESCO w 1999 roku ma dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Uczniowie naszej szkoły również włączyli się podczas dzisiejszych zajęć w ogólnopolską akcję promowania ojczystego języka. Były zgadywanki, ciekawostki i łamańce językowe oraz polskie przysłowia.
Pamiętajmy –  nasz język ojczysty jest wyjątkowy i nie tylko dlatego, że chrzęści, szeleści i warczy. To wyraz naszej tożsamości narodowej. Mamy szczęście, że dziś możemy swobodnie nim się posługiwać, bez obaw przed grożącymi restrykcjami. 
„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają…”

Zdjęcia wykonano przy użyciu sprzętu pozyskanego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.