Odsłony: 447

Na lekcjach informatyki uczniowie dowiedzieli się, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci. Przede wszystkim zwrócono uwagę na konieczność korzystania z silnych haseł i regularnego ich zmieniania. Uczniowie również omówili znaczenie oprogramowania antywirusowego i firewalla w ochronie swoich urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem. Podczas zajęć, słuchali również słuchowisk, które przedstawiały różne sytuacje związane z bezpieczeństwem w Internecie. Na podstawie tych przykładów uczniowie dyskutowali o tym, jak można unikać pułapek i potencjalnych zagrożeń online. Lekcje informatyki w lutym były również okazją do przypomnienia o cyberprzemocy i wskazania, jak można ją zwalczać. Uczniowie zostali zachęceni do znajdywania odpowiednich rozwiązań w przypadku zaobserwowania takiego zachowania w sieci. Odkryli, że zgłaszanie takich incydentów nauczycielom lub rodzicom jest bardzo ważne w celu ochrony siebie i innych przed negatywnymi skutkami cyberprzemocy. Wszystkie te działania miały na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpieczeństwa w sieci oraz przekazanie im praktycznych wskazówek, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w Internecie. Dzięki tym lekcjom, uczniowie są teraz bardziej świadomi zagrożeń online i są gotowi do podejmowania odpowiednich działań w celu ochrony siebie i innych.