Odsłony: 571

Dnia 4 października przedszkolaki wybrały się do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na sztukę pt. "Przygody Muminków". Przed wyjazdem dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznej podróży oraz jak należy zachowywać się w miejscach publicznych. Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie u dzieci nawyków kulturalnego zachowania się podczas spektaklu. Sztuka bardzo wszystkim się podobała. Na zakończenie spektaklu dzieci zrobiły pamiątkowe zdjęcia z aktorami występującymi w przedstawieniu. Dzieci pełne wrażeń wróciły do przedszkola, gdzie czekał na nich pyszny obiadek.