Odsłony: 339

W ramach obchodów odbył się uroczysty apel poświęcony pamięci bohaterów walki w getcie oraz ofiarom Holocaustu. Nauczyciele i uczniowie przypominali tragiczne wydarzenia z tamtych dni oraz uczcili pamięć poległych. Każdy uczeń miał przypięty żonkil symbol solidarności i pamięci o tragedii warszawskich Żydów. Wspomniano Marka Edelmana za jego odwagę i poświęcenie w walce o wolność i godność. Odbyły się również prezentacje multimedialne, prelekcje historyczne. Obchody 81 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim miały na celu nie tylko upamiętnienie tych tragicznych wydarzeń, ale przede wszystkim zachęcenie młodego pokolenia do refleksji nad przeszłością i promowanie wartości takich jak pamięć, tolerancja i współpraca które są niezwykle ważne w dzisiejszym świecie. Była to także okazja do okazania szacunku dla wszystkich bohaterów walki o wolność i godność człowieka. Pamiętanie o tragicznych wydarzeniach z przeszłości pomaga nam nie tylko zrozumieć historię, ale również uczyć się na błędach i dążyć do lepszej przyszłości. Tolerancja i współpraca są kluczowe dla budowania społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Żonkil niech zawsze będzie symbolem solidarności, pamięci i nadziei na lepszą przyszłość.