Dziennik Elektroniczny

To wygodne narzędzie do komunikacji pomiędzy uczniem, rodzicem i nauczycielem.

Historia

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej placówki edukacyjnej.

Galeria

Wydarzenia z życia szkoły zapisane na fotografiach.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z numerem (0048) 32 260 74 19 (w godzinach 7:00-15:00)

„Górnicy”
Schodzą górnicy pod ziemię
w ciemność daleką od słonka
wychodzi im naprzeciw
święta Barbara Patronka.
Płomień chybocze się w lampkach
na czarnej ścianie drżą cienie
Szczęść Boże– słychać głos świętej
Serdeczne to pozdrowienie

Szczęść Boże — górnicy chórem
odrzekną swojej patronce
i jasno w ciemnej kopalni
jak gdyby wzeszło tu słońce

Z okazji barbórkowego święta pragniemy złożyć wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni

i ich Rodzinom życzenia wszelkiej

pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami,

zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.

Szczęść Boże!

 

Uczniowie i pracownicy ZSP 1 w Dąbrowie Górniczej

W poszukiwaniu zgubionego dobrego humoru... O tym właśnie była sztuka „Noniek”, którą uczniowie klasy III obejrzeli w Teatrze Dzieci Zagłębia w dniu 02.12.2021 r. Przedstawienie było bardzo ciekawe. Obfitowało w efekty specjalne, pomysłowe dekoracje i rekwizyty. Aktorzy, jak zawsze, dali z siebie wszystko. Bardzo nam się podobało przedstawienie. Cieszymy się, że mogliśmy je zobaczyć.

W dniu 25 listopada zawitali do nas pracownicy z działu historii Muzeum Miejskiego "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej, którzy poprowadzili ciekawe i bardzo inspirujące zajęcia edukacyjne dla uczniów naszej szkoły.

Młodsi uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej „ Moja pierwsza wizyta w muzeum”, podczas której dowiedzieli się m.in. o tym, czym jest muzeum i jaka jest różnica między eksponatami a zabytkami. 
Natomiast uczniowie kl. VII wzięli udział w zajęciach edukacyjnych poświęconych I wojnie światowej, odzyskaniu niepodległości przez Polskę oraz wojnie polsko – bolszewickiej. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem gry planszowej, co dodatkowo przyciągnęło uwagę siódmoklasistów, którzy w atrakcyjny sposób doskonalili swe umiejętności.
Serdecznie zapraszamy pracowników dąbrowskiego muzeum na kolejne edukacyjne spotkanie!

  

Uczniowie klasy czwartej naszej szkoły uczestniczyli w konkursie historyczno-plastycznym, polegającym na wykonaniu drzewa
genealogicznego swojej rodziny, a przygotowanym przez p. M. Skrzelowską i p. O. Lipecką. Konkurs wymagał od uczestników
zapoznania się z historią swojej rodziny i „poznania” swoich przodków. Przy ocenianiu prac liczył się także pomysł
i technika w jakiej praca była wykonana. Najciekawsze i najbardziej pomysłowe prace zostały nagrodzone pamiątkowymi
dyplomami i drobnymi upominkami. Jednak największą nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu będzie z pewnością
znajomość „własnych korzeni” i koligacji rodzinnych.

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dąbrowie Górniczej

ul. Żołnierska 188
42-525 Dąbrowa Górnicza

e-mail

zsp1@edu.dabrowa-gornicza.pl

Telefon

(0048) 32 260 74 19 (w godzinach 7:30-15:30)